Mitä uskotun miehen saaminen merkitsee?

Henkilö, jolla on uskottu mies, päättää jatkossakin omista asioistaan ja omaisuudestaan. Uskottu mies auttaa niiden asioiden hoidossa, joita päämies ei itse voi tai halua hoitaa.

Uskotun miehen on aina saatava päämiehensä suostumus suurempiin oikeustoimiin, kuten kalliin kestokulutustavaran ostamiseen tai päämiehen omaisuuden myymiseen.

Uskottu mies ei saa tehdä mitään vastoin päämiehen tahtoa. Mikäli lääkärintodistuksella on vahvistettu, että päämies ei ymmärrä, mistä asiassa on kyse, voi uskottu mies toimia ilman päämiehen suostumusta.

Sidan uppdaterades den 23 tammikuuta 2023