Hemtjänst

Tuen hakeminen

Kun tarvitset apua ja tukea päivittäisessä elämässä, ota yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään sosiaalihallinnon asiakaspalvelun kautta, puh. 0920-45 30 00.

Yhdessä selvitätte tarvitsemasi avun. Tukitarpeista tehdään hakemus, joka voi olla joko suullinen tai kirjallinen.

Lataa esite Avuntarpeen arviointi Pdf, 1022.2 kB. (pdf)

Käsittely

Hakemukselle valitaan käsittelijä. Tietyissä tapauksissa hakemusta tulee täydentää esimerkiksi lääkärintodistuksella, psykologin selvityksellä tai toimintaterapeutin arvioinnilla.

Päätös

Päätös tehdään sosiaalipalvelulain (SoL) ja eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta säädetyn lain (LSS) nojalla. Hakijan tarpeet ja toivomukset muodostavat aina selvityksen lähtökohdan.

Päätöksestä valittaminen

Jos päätös ei ole tyydyttävä, siitä voi valittaa. Valitusmenettelystä tiedotetaan päätöksen yhteydessä.

Toimeenpano

Avuntarpeenkäsittelijän tehtyä päätöksen, otamme yhteyttä kyseisen palvelun tarjoavaan yksikköön myönnetyn avun järjestämiseksi.

Jos tarpeet ajan kuluessa muuttuvat, on mahdollista tehdä uusi hakemus.

Ennakkopäätös

Jos olet muuttamassa Luulajaan, on sinulla oikeus saada ennakkopäätös tukitoimista.

Sidan uppdaterades den 17 helmikuuta 2023