Ekonomiprogrammet

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet (EK) passar dig som är intresserad av företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Vad får du göra på utbildningen?

Lära dig olika företagsformer, hur man gör kalkyler, bokför och gör bokslut, du lär dig se vägen från idé till att starta företag. Hur värderar men en affärsidé och hur gör man upp en affärsplan? Det gäller att kunna samverka i olika former av nätverk.

Inriktningar

När du gör din ansökan till programmet får du göra ett intresseval av inriktning. Men det är under årskurs 1 som du väljer inriktning. Intressevalet som görs i gymnasieansökan saknar betydelse.

Vi kan inte garantera att eleverna få det val av inriktning som man önskar. Om valen blir ojämnt så kommer vi att göra ett urval baserat på betygen från årskurs 1. Vi strävar efter att ha två grupper inriktning ekonomi och två grupper inriktning juridik. Om valen faller väl ut behöver vi inte tillämpa urval.

Vi skapar nya klasser i årskurs 2

Baserat på inriktningsval gör vi nya klasser i årskurs 2. Det blir två klasser med inriktning ekonomi och två klasser med inriktning juridik.

Fördelarna med detta är:

 • Undervisningen kan färgas in av inriktningkurserna så eleverna får en större helhetsbild och fler perspektiv av inriktningarna.
 • Eleverna kan i högre grad planera aktiviteter i och utanför skolan (exempelvis praktik, studiebesök och studieresor) utan att det påverkar klasskamrater som inte läser samma inriktning.

Viktigt

Vilken inriktning eleverna går på ekonomiprogrammet spelar ingen roll för de val de kan eller vill göra efter gymnasiet. Gymnasiet erbjuder eleverna att fördjupa sig i nya ämnen men är aldrig en förutsättning för att eleven ska kunna välja det ena eller det andra efter gymnasiet.

Vill ni veta mer om det så prata med vår studie- och yrkesvägledare eller spara dina frågor till ett möte med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Efter dina gymnasiestudier

Programmet ger en bred grund för försatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Företagens roll i samhället

På Ekonomiprogrammet kan du lära dig om företagens roll i samhället. Du kan också lära dig om olika typer av företag och företagsformer och hur det går till när ett företag startas och affärsidén ska utformas. Som elev kan du driva egna företag med stöd av handledare samt har möjlighet till praktik på företag.

Lagar och straffrätt

Du kan även få kunskap om det svenska rättssystemet samt lagar och författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du kan lära dig mer om straffrätt, EU-rätt, avtalsrätt, arbetsrätt med mera. Verklighetsbaserat lärande är ett viktigt inslag i utbildningen.

Hållbarhet och internationalisering

På Ekonomiprogrammet vill vi skapa medvetenhet om miljö och ett hållbart samhälle. Det gör vi till exempel genom att arbeta ämnesövergripande för att miljöfrågor ska finnas med på så många områden som möjligt. Vi är även inne in en internationaliseringsprocess där målet är att eleverna ska få uppleva kulturella likheter och skillnader i vår internationella värld.

Film om programmet

Inriktning ekonomi

Ekonomisk inriktning ger dig kunskaper i företagsekonomins nyckelområden. Vi har fokus på entreprenörskap, hållbarhet och internationalisering.

I företagsekonomi lär du dig om företagens intäkter och kostnader samt att göra ekonomiska beräkningar. Du får kunskaper i hur företag startas, drivs och avvecklas, samt hur företag effektivt och på ett lockande sätt säljer produkter eller tjänster. Du får starta ett eget UF-företag vilket förbättrar dina möjligheter till att skapa kontakter med näringsliv och bygga nätverk inför ett framtida arbetsliv. Går det bra i ditt UF-företag har du möjlighet att delta i SM i Ung företagsamhet. Som elev har du även möjlighet att genomföra praktik och göra studiebesök lokalt, nationellt och när det är möjligt även internationellt.

På Ekonomiprogrammets inriktning Ekonomi har du som elev möjlighet att bli ”Diplomerad gymnasieekonom” – det innebär att näringslivet säkerställt att eleven i utbildningen fått med sig mer av det näringslivet efterfrågar av framtida medarbetare.

Gymnasiegemensamma ämnen (1250 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (350 poäng)

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Privatjuridik, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning ekonomi (300 poäng)

 • Entreprenörskap & företagande, 100 poäng
 • Företagsekonomi 2, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng

Programfördjupningar ekonomi (300 poäng)

 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Ledarskap & organisation, 100 poäng
 • Företagsekonomi specialisering, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Inriktning juridik

Inom inriktningen juridik får du, förutom de teoretiska kunskaperna, en möjlighet att komma närmare juridiken genom att besöka tingsrätten, träffa advokater, intervjua Polisen och praktiskt utöva juridik genom bland annat rollspel och case.

Du får kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt samt innebörden av privatjuridik, affärsjuridik och processrätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem och rättsfall med hjälp av olika rättskällor och juridiska metoder.

Vi har fokus på internationalisering och i årskurs 3 har vi bland annat föreläsningar direkt från EU och en kurs som fokuserar på internationella relationer och mänskliga rättigheter.

Skolan är medlemmar i Nordiska juristakademien. Det innebär att du också kan få chansen att vara med i Skol-SM i juridik. Juridikinriktningen arbetar för att etablera internationella kontakter och studieresor kan komma att planeras tillsammans med eleverna.

Gymnasiegemensamma ämnen (1250 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (350 poäng)

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Privatjuridik, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning juridik (300 poäng)

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Affärsjuridik, 100 poäng
 • Rätten & samhället, 100 poäng
 • Psykologi 2a, 50 poäng

Programfördjupningar juridik (300 poäng)

 • Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering, 200 poäng
 • Ledarskap och organisation, 100 poäng
 • Matematik 3, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Idrottsutbildning

I kombination med inriktningen ekonomi kan du gå idrottsutbildning. Idrottsutbildningen börjar i årskurs 1 och du söker den i samband med gymnasievalet.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Ekonomiprogrammet: Lena Berg
Idrottsutbildning: Eva Tervaniemi 

Post- och besöksadress

Ekonomiprogrammet
Kvarteret Hackspetten
Tullgatan 24
972 38 Luleå

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 18 september 2023

Mer om programmet