Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Studie- och yrkesvägledning är en professionell verksamhet som syftar till att ge elever en bra grund för sina framtidsval.

Studie- och yrkesvägledningen ska bidra till att ge elever kunskaper och färdigheter för att kunna fatta väl grundade beslut om framtida studie- och yrkesval. Luleå kommun har en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning.

Elever möter studie- och yrkesvägledaren i frågor som rör studie- och yrkesval och kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om:

 • Gymnasieprogram och kurser
 • Behörigheter till högre studier
 • Utbildningsvägar
 • Yrkesval och arbetsmarknad

Samtliga elever i årskurs 9, i Luleå kommuns grundskolor erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Studie- och yrkesvägledare på grundskolorna

Det finns studie- och yrkesvägledare på alla Luleås kommunala grundskolor som har årskurs 9. Kontakt med oss tar du via kommunens kundcenter 0920-45 30 00.

 • Bergskolan - Inger Lindsund
 • Björkskataskolan - Amanda Tyrbo
 • Hertsöskolan - Pia Örmin
 • Kråkbergsskolan - Lena Nilsson
 • Montessoriskolan - Inger Lindsund
 • Residensskolan - Peter Ljungberg
 • Råneskolan - Peter Ljungberg
 • Stadsöskolan - Lena Nilsson
 • Tunaskolan - Pia Örmin
 • Tunaskolan, anpassad grundskola - Carina Sundström
 • Örnässkolan - Hannah Fjällström

Studie- och yrkesvägledning i anpassad grundskola

Elev som går i anpassad grundskola får hjälp när eleven ska välja gymnasieprogram inom anpassade gymnasieskolan. Programpraktik görs på olika gymnasieprogram. Studie- och yrkesvägledaren samarbetar med eleven, vårdnadshavare och personal på skolan.

Elever i fristående grundskola 

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Inför gymnasievalet

Att tänka på vid valet

Två filmer för elever och vårdnadshavare om saker att tänka på vid valet till gymnasiet.

Olika typer av program och behörighet

Sidan uppdaterades den 3 maj 2024