Om Luleå Gymnasieskola

Välkommen till en av Sveriges största gymnasieskolor sett till antalet elever. Vi har ett brett utbud av utbildningar som lockar elever från både resten av Norrbotten och övriga delar av Sverige.

Luleå Gymnasieskola ska vara en lärmiljö med kunskap och framtidstro i centrum. Vi vill vara en av landets mest framgångsrika skolor. Vi vill alltid förbättra vår kvalitet.

Du som är elev hos oss ska känna att du når så långt du kan i din kunskapsutveckling – med hjälp av vår personal. Du ska vara väl bemött, både av personal och av skolkamrater.

Det ska vara arbetsro i skolan och alla elever ska känna att de är delaktiga och kan påverka sin utbildning. Vi förväntar oss att du tar ansvar för dina studier.

Korta fakta om Luleå Gymnasieskola

Kontakt

Skolchef gymnasieskolan

Rektorer

Kontaktuppgifter till rektorer hittar du på respektive programsida.

Studie- och yrkesvägledare

Här hittar du kontaktvägar till studie- och yrkesvägledarna:

Elevhälsa

Här hittar du kontaktvägar till skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och skolpsykolog:

Sidan uppdaterades den 22 februari 2024