Estetiska programmet

Högskoleförberedande program

Estetiska programmet (ES) är för dig som är studiemotiverad och samtidigt vill utveckla dina kreativa och konstnärliga sidor tillsammans med andra.

Vad får du göra på utbildningen?

Du får skapa, uppleva och tolka olika estetiska uttrycksformer både individuellt och i samverkan med andra. Du lär dig både ett konstnärligt samt vetenskapligt förhållningssätt. Då vi erbjuder fyra inriktningar hos oss öppnas möjligheter till spännande sceniska produktioner. Programmet har även paketlösningar för dig som är intresserad av att arbeta som artist eller fördjupa dig i ljud- och ljusteknik.

Inriktningar

I programmet finns fyra inriktningar som börjar redan i första årskursen.

Efter dina gymnasiestudier

Du har en god grund inför studier på högskola och universitet inom främst konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Beroende på inriktning får du olika specialkunskaper.

Utbildningen som är högskoleförberedande syftar till att utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Centralt för utbildningen är att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Du får möjlighet att reflektera över och öka din förståelse av kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten.

Utbildningen ger dig också möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation.

Efter examen från programmet kan du läsa vidare inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena på högskola och universitet.

Film om programmet

Inriktning bild och form

Inriktningen ger dig grundläggande färdigheter inom teckning, målning, skulptur samt digital bild. Du utvecklar dina färdigheter i foto och kan även välja en kurs i filmskapande. Under utbildningen fördjupas dina kunskaper i att gestalta egna idéer och känslor, med traditionella och moderna tekniker. Du kommer även att ställa ut dina alster och visa dina bilder med mera offentligt på olika sätt.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2b-kultur 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b,100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (150 poäng)

 • Estetisk kommunikation, 100 poäng
 • Konstarterna och samhälle, 50 poäng

Inriktning bild och form (400 poäng)

 • Bild, 100 poäng
 • Bild och form 1b, 100 poäng
 • Form, 100 poäng
 • Bildteori, 100 poäng

Programfördjupningar bild (500 poäng)

 • Bild och form -specialisering Bild 100 poäng
 • Bild och form -specialisering Form 100 poäng
 • Fotografisk bild 1, 100 poäng
 • Fotografisk bild 2, 100 poäng

*Film och tv-produktion, 100 poäng

Alt val *Matematik2b, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Inriktning dans

På inriktningen får du utveckla danstekniska färdigheter i modernt, jazz och balett. Du får arbeta med improvisation, komposition samt koreografi. Undervisningen betonar samband mellan dansteknik, skapande och scenisk verksamhet.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2b-kultur 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (150 poäng)

 • Estetisk kommunikation, 100 poäng
 • Konstarterna och samhälle, 50 poäng

Inriktning dans (400 poäng)

 • Dansgestaltning 1, 100 poäng
 • Dansteknik 1, 100 poäng
 • Dansteknik 2, 100 poäng
 • Dansteori 1, 100 poäng

Programfördjupningar dans (500 poäng)

 • Estetisk kommunikation 2, 100 poäng
 • Koreografi, 100 poäng
 • Dansteknik 3, 100 poäng
 • Dansteknik 4, 100 poäng

Alt val *Matematik2b, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Inriktning musik/musikproduktion

Inriktningen ger dig möjlighet att spela flera olika instrument och sjunga i flera olika stilar. Du får möjlighet att lära dig arrangera och skapa egen musik. Detta sker både individuellt och i grupp. Undervisningen utgår från olika genrer: blues, jazz, klassiskt, pop och rock.

Musikproduktion


Från år två har du på musikinriktningen möjlighet att profilera dig mot musikproduktion. Detta innebär att du läser musikproduktion istället för instrument eller sång. Man kan säga att datorn blir ditt huvudinstrument och du får lära dig att skapa och spela in musik med datorn som verktyg. För att gå musikproduktionsprofilen krävs att du i årskurs ett har valt gitarr, piano eller ett annat ackordsinstrument.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2b-kultur 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b,100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (150 poäng)

 • Estetisk kommunikation, 100 poäng
 • Konstarterna och samhälle, 50 poäng

Inriktning musik (400 poäng)

 • Ensemble med körsång, 200 poäng
 • Gehörs- och musiklära, 100 poäng

*Instrument eller sång 1, 100 poäng
(endast för elever som väljer Musik)

*Instrument 1- Gitarr el Piano, 100 poäng
(endast för elever som väljer Musikproduktion)

Programfördjupningar musik (500 poäng)

 • Estetisk kommunikation 2, 100 poäng
 • Musikproduktion 1, 100 poäng
 • Ensemble 2, 100 poäng
 • Instrument eller sång 2, 100 poäng

*Instrument eller sång 3, 100 poäng

Alt val *Matematik2b, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Inriktning teater

I inriktningen får du arbeta med både kropp och röst och utveckla din förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera utifrån manus och improvisationer. Under de tre åren får du vara med om att göra minst en större teaterproduktion.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2b-kultur, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b,100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen (150 poäng)

 • Estetisk kommunikation, 100 poäng
 • Konstarterna och samhälle, 50 poäng

Inriktning teater (400 poäng)

 • Scenisk gestaltning 1, 100 poäng
 • Scenisk gestaltning 2, 100 poäng
 • Scenisk gestaltning 3, 100 poäng
 • Teaterteori, 100 poäng

Programfördjupningar teater (500 poäng)

 • Estetisk kommunikation 2, 100 poäng
 • Röst, 100 poäng
 • Fysisk teater, 100 poäng
 • Sceniskt karaktärsarbete - text, 100 poäng
 • Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng

Alt val *Matematik2b, 100 poäng

Gymnasiearbete (100 poäng)

Individuella val (200 poäng)

Totalt

2500 poäng

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Eva Tervaniemi

Post- och besöksadress

Estetiska programmet
Kvarteret Lärkan
Skeppsbrogatan 4
972 38 Luleå

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Följ oss i sociala medier

Sidan uppdaterades den 27 september 2023

Mer om programmet