Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Nordiskt Flygteknikcentrum AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Bolaget skall inom flygverksamhetsområdet utveckla och utföra kvalificerad utbildningsverksamhet samt i enlighet med marknadens behov och kvalitetskrav medverka vid underhållsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska primärt bedrivas i Sverige och Barentsregionen. Bolaget ska tillsammans med andra medverka till att skapa förutsättningar för etableringar av flygverkamhet i regionen.

Nordiskt Flygteknikcentrum
Adress: Luftfartsvägen 11, 972 54 LULEÅ
Telefon: 0920-23 21 64
E-post: nordisktflyteknikcentrum@nftc.se

Bolagsordning Pdf, 52.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2022