Övergripande granskningar

Grundläggande granskning 2021


Grundläggande granskning 2019

Rapport grundläggnade granskning 2019 Pdf, 24 MB.

Grundläggande granskning 2018

Alla nämnder Pdf, 8.3 MB.

Grundläggande granskning 2016

Barn- och utbildningsnämnden Pdf, 365 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Fritidsnämnden Pdf, 337.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Kommunstyrelsen Pdf, 352.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Kulturnämnden Pdf, 287.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Miljö- och byggnadsnämnden Pdf, 350.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Stadsbyggnadsnämnden Pdf, 367.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Socialnämnden Pdf, 397.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Överförmyndarnämnden Pdf, 352 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Revisionsskrivelser 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2015-08-31 Pdf, 28 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2015 Pdf, 37.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Granskning av delårsbeslut och delårsrapport per 31 augusti 2015 Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Fritidsnämnden Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Överförmyndarnämnden Pdf, 964.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Kulturnämnden Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Miljö- och byggnadsnämnden Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Socialnämnden Pdf, 1.2 MB. (Slutdokument)

Stadsbyggnadsnämnden Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Revisionsskrivelser 2014

Överförmyndarnämnden Pdf, 358.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Tekniska nämnden Pdf, 466.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Socialnämnden Pdf, 632.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Miljönämnden Pdf, 363.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Kulturnämnden Pdf, 453.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Kommunstyrelsen Pdf, 744.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Fritidsnämnden Pdf, 406.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Barn- och utbildningsnämnden Pdf, 568.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Konsumentnämnden Pdf, 256.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Styrning och uppföljning av grundskolan Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Kontokort, tjänsteresor och förmåner Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Ensamkommande barn Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Försäljning av lös egendom Pdf, 962.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Årsbokslut och årsredovisning 2014 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Fakturahantering Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Revisionsskrivelser 2013

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Pdf, 451.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Granskning delårsrapport per augusti 2013 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas skrivelse delårsgranskning 2013 Pdf, 261 kB, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnden Pdf, 62.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Överförmyndarnämnden Pdf, 339 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Miljönämnden Pdf, 60.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Miljönämnden Pdf, 422.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Konsumentnämnden Pdf, 59 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Konsumentnämnden Pdf, 344.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Byggnadsnämnden Pdf, 60.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Byggnadsnämnden Pdf, 325.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Barn- och utbildningsnämnden Pdf, 66.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Barn- och utbildningsnämnden Pdf, 554.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Hamnstyrelsen Pdf, 61.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Hamnstyrelsen Pdf, 311.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Kulturnämnden Pdf, 63.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Kulturnämnden Pdf, 492.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Tekniska nämnden Pdf, 65.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Tekniska nämnden Pdf, 65.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Styrelseenkät Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)
Styrelseenkät Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutlig rapport)

Socialnämnden Pdf, 988.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument) 

Kommunstyrelsen Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Slutdokument)

Revisionsskrivelser 2012

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2012-08-31 Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av kommunstyrelsen Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av socialnämnden 2012

Övergripande granskning av barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av tekniska nämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av byggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av miljönämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av kulturnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av fritidsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av hamnstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av konsumentnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av överförmyndarnämnden Pdf, 936.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelser 2011

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2011 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av socialnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av tekniska nämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av byggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av miljönämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av kulturnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av fritidsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av hamnstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av konsumentnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande granskning av överförmyndarnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 19 april 2022