Försäljnings- och serviceprogrammet

Yrkesprogram

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) är för dig som vill arbeta med till exempel försäljning, design, marknadsföring, inköp, ekonomi, kommunikation och service inom handelsbranschen. Goda kunskaper om service, handel och ekonomi är dessutom till nytta i många andra arbeten.
Från årskurs 2 blir du lärling på en arbetsplats.

Vad får du göra på utbildningen?

Genom teori i skolan och praktisk träning ute i butik lär du dig om försäljning, inköp, varuflöden, kommunikation, design, marknadsföring, kundservice samt affärsutveckling. Du får också kunskaper om vad det innebär att starta och driva företag.

Du får lära dig att använda teknik som idag finns inom försäljning, exempelvis datoriserade kassasystem, olika ekonomi- och administrativa program och annan informationsteknik.

Från årskurs 2 blir du lärling och genomför mer än halva tiden av utbildningen ute på handelsföretag.

Lärlingsutbildning

Efter dina gymnasiestudier

Efter din yrkesexamen har du flera olika möjligheter. Du kan börja jobba direkt, bara inom handelsbranschen finns det över 100 olika yrken att välja mellan. Du behövs på flera olika företag! Det är inte bara butiker utan även alla företag där exempelvis försäljning, inköp, ekonomi, webbpublicering, design och marknadsföring, logistik, näthandel, evenemang med mera finns.

Du kan också starta eget eller fortsätta studera på yrkeshögskola, universitet eller högskola. Där finns utbildningar inom till exempel data, ekonomi, försäljning, marknadsföring, turism, ledarskap i butik, inköp med mera.

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som erbjuder en utbildning där teori varvas med praktiska arbetsuppgifter både inne i skolan och på handelsföretag (arbetsplatsförlagt lärande). Det passar dig som gillar försäljning, service, design, kommunikation, marknadsföring, inköp, företagande, affärsutveckling och ledarskap.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen är utformad och genomförs tillsammans med näringslivet i Luleå med omnejd.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under dina tre år kommer du att vara på olika handelsföretag där du kommer utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter och olika utbildningsmoment utifrån dina kurser. APL är fördelat på olika perioder och dagar under alla tre år och på olika företag. Det är inte ovanligt att våra elever får jobb på sin APL-plats redan under studietiden.

Driv UF-företag

Tack vare Ung Företagsamhet (UF) får alla elever på försäljnings- och serviceprogrammet genom kursen Entreprenörskap möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag under utbildningstiden.

Gymnasiegemensamma ämnen (600 poäng)

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng (kan väljas bort)
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2, 100 poäng (kan väljas bort)
 • Svenska/svenska som andraspråk 3, 100 poäng (kan väljas bort)

Programgemensamma ämnen (900 poäng)

 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Servicekunskap, 100 poäng
 • Branschkunskap inom handel, 100 poäng
 • Information och kommunikation 1, 100 poäng
 • Personlig försäljning 1, 100 poäng
 • Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng
 • Affärsutveckling och ledarskap 100 poäng
 • Handel och hållbar utveckling, 100 poäng
 • Inköp 1, 100 poäng

Programfördjupningar (700 poäng)

 • Handel – specialisering 1, 100 poäng
 • Handel – specialisering 2, 100 poäng
 • Utställningsdesign 1, 100 poäng
 • Administration 1, 100 poäng
 • Evenemang, 100 poäng
 • Praktisk marknadsföring 2, 100 poäng
 • Servicekunskap 2, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt

2500 poäng

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Ingela Sörbrandt

Post- och besöksadress

Försäljnings- och serviceprogrammet
Kvarteret Lärkan
Skeppsbrogatan 4
972 38 Luleå

Telefon

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter på 0920-45 30 00.

Följ oss i sociala medier

Sidan uppdaterades den 27 maj 2024

Mer om programmet