Administration, handel och varuhantering

Anpassad gymnasieskola (programmet startar höstterminen 2024)

Administration, handel och varuhantering är ett program i den anpassade gymnasieskolan.

Programmet är för dig som vill utbilda dig inom butik, kontor eller inom konferens och reception. Det passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor. Du får både jobba teoretiskt i klassrummet och arbeta med praktiska arbetsuppgifter.

Det här får du göra på utbildningen

Du får lära dig att:

 • packa upp varor, prismärka och skylta varor
 • bemöta och hjälpa kunder
 • köpa in varor, försäljning och marknadsföring
 • använda IT-system och programvaror för kontor och butik.

Fakta

 • Utbildningen är 4 år lång.
 • Utbildningen är yrkesinriktad.
 • Du går i skolan i gymnasiebyn i Luleå centrum.
 • En del av utbildningen kommer du att vara ute på en eller flera arbetsplatser för att lära dig mer om arbetslivet. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL).
 • Administration, handel och varuhantering är en utbildning som vänder sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. För att tas emot i skolformen behöver du ha fyra utredningar: medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social.

Film

På Skolverkets webbplats kan du se en film om programmet för administration, handel och varuhantering. I filmen berättar elever som går programmet om sin utbildning.

Mer om programmet

Du utbildar dig för att kunna arbeta med administration, handel och varuhantering.

Du lär dig om inköp, försäljning och hantering av butik och varulager.

Arbetsuppgifter inom yrkesområdet ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför får du träna på kommunikation och samarbete med andra människor och yrkesgrupper.

Här kan du se vilka ämnen och kurser du kommer att läsa under utbildningen. Varje kurs ger 50, 100 eller 200 poäng. Totalt läser du 2500 poäng under hela utbildningen.

Gymnasiegemensamma ämnen (900 poäng)

Alla elever i anpassad gymnasieskola läser de här ämnena.

 • Engelska, 100 poäng
 • Estetisk verksamhet, 100 poäng
 • Historia, 50 poäng
 • Idrott och hälsa, 200 poäng
 • Matematik, 100 poäng
 • Naturkunskap, 50 poäng
 • Religionskunskap, 50 poäng
 • Samhällskunskap, 50 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk, 200 poäng

Programgemensamma ämnen (500 poäng)

Alla som valt programmet administration, handel och varuhantering läser de här ämnena.

 • Administration, 100 poäng
 • Handel, 100 poäng
 • Information och kommunikation, 100 poäng
 • Inköp och logistik, 100 poäng
 • Service och bemötande, 100 poäng

Programfördjupning (800 poäng)

Inom programfördjupningen finns ämnen och kurser som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. Dessa kurser förbereder dig inför arbetslivet.

 • Form och design, 100 poäng
 • Handel 2, 100 poäng
 • Hotell, 100 poäng
 • Digital kompetens, 100 poäng
 • Mat och butik 1, 100 poäng
 • Lokalvård 1, 100 poäng
 • Samhällskunskap - arbetslivets villkor, 100 poäng
 • Service och bemötande 2, 100 poäng

Individuellt val (200 poäng)

Du kan själv välja bland ett urval av kurser som skolan erbjuder.

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola (100 poäng)

Alla elever inom anpassad gymnasieskola ska göra en större självständig arbetsuppgift, ett skolarbete som omfattar 100 poäng.

På de nationella programmen sätts betyg efter varje avslutad kurs. Betygsskalan för godkända resultat är A, B, C, D och E.

A är högsta betyg och E är lägsta betyg.

Ett godkänt gymnasieskolearbete i anpassad gymnasieskola ger betyget E.

När du är klar med din utbildning får du ett gymnasieskolebevis. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter du har fått med dig från utbildningen i anpassad gymnasieskola.

Gymnasieskolebeviset innehåller information om:

 • vilket program du har gått
 • vilka ämnen eller kurser du har läst
 • vilka betyg du har fått
 • inriktningen på ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL)
 • ditt gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola.

Minst 22 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande. Det förkortas APL. Under APL får du lära sig mer om arbetslivet genom att vara ute på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. På arbetsplatsen får du använda de kunskaper du har.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Carina Sundström

Post- och besöksadress

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Kvarteret Örnen
Skeppsbrogatan 1
972 38 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Rektor

 • Ulla Mattila

  Rektor

Andra alternativ

I anpassad gymnasieskola kan det finnas möjlighet att välja andra utbildningar än de nationella och individuella programmen. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om andra alternativ.

Sidan uppdaterades den 26 mars 2024

Fler program i anpassad gymnasieskola