Glada ungdomar tar en gruppbild med grönska i bakgrunden

Ung i Luleå

Ung i Luleå ansvarar för Luleå kommuns verksamheter för unga från 13 till 20 år. Vi driver mötesplatser, fördelar medel till kreativa arrangemang av och för unga samt driver projekt där unga har inflytande och kan vara delaktiga.

Följ Ung i Luleå på Instagram Länk till annan webbplats. eller Facebook Länk till annan webbplats. för att hålla dig uppdaterad om vad vi gör.

OBS! Just nu har vi ont om personal. Vi rekryterar nya ungdomscoacher men är inte helt klara. Det innebär att vi ibland måste stänga. Det är viktigt för oss att det är tryggt att besöka våra verksamheter och då behöver vi vara tillräckligt många i personalen. Vi hoppas att ni har överseende med att det just nu kan vara lite rörigt.

Unga mellan 13-20 år har genom PeKA möjlighet att påverka fritiden för sig själv och andra. PeKA fördelar pengar till stora och små projekt som unga själva tar initiativet till. Det kan handla om att fördjupa sig i ett intresse, uppleva något nytt eller arrangera något för andra unga.

Har du en idé du vill prata mer om? Behöver ni hjälp att göra en budget eller att söka pengar? Kontakta vår ungdomssamordnare!

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Ungdomssamordnare
Jenny Ekerljung

Björkskatans fritidsgård hittar du på Väderleden 23. Fritidsgården är öppen tisdag 14-17, onsdag 16-20, torsdag 17-20 och fredag-lördag 18-22.

Åk buss till Björkskatans fritidsgård: Linje 2, 3 eller 12, hållplats Björkskatan Centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Ansvarig fritidsledare
Carola Vånsjö

Gammelstads fritidsgård hittar du på Stadsötorget 2. Fritidsgården är öppen tisdag 14-18, onsdag-torsdag 18-21 och fredag-lördag 18-22.

Åk buss till Gammelstads fritidsgård: Linje 1, 2 eller 9, hållplats Stadsö Centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter. Gammelstads fritidsgård finns på snapchat: fritidsg_gstad

Ansvarig fritidsledare
Mia Gidlund

2022-09-02: Hertsö fritidsgård flyttar under hösten över till moduler i väntan på nybyggda lokaler.

Fritidsgården har verksamhet i Hertsöskolans gamla sporthall fredagar 19-22 och lördagar 18-22 i väntan på inflytt i moduler.

Åk buss till Hertsö fritidsgård: Linje 1, 5 eller 10, hållplats Hertsö centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Ansvarig fritidsledare
Gustav Uusihannu

Råneå fritidsgård hittar du på Klapphällsstigen 170B. Fritidsgården har öppet tisdag 18-21 och fredag-lördag 18-22.

Mekverkstan hittar du på Tallhedsvägen 7 i Råneå. Verkstaden har öppet onsdag-torsdag 17-21.

Åk buss till Råneå Fritidsgård med Länstrafikens linje 20, 55, 98 eller 100, hållplats Råneå Busstation.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter. Råneå fritidsgård & Mekverkstad finns också på Facebook. Länk till annan webbplats.

Ansvarig fritidsledare
Frida Pettersson

Örnäsets fritidsgård hittar du på Rödkallens väg 17. Fritidsgården är öppen tisdag-torsdag 17-20 och fredag-lördag 18-22.

Åk buss till Örnäsets fritidsgård: Linje 1 eller 5, hållplats Örnässkolan; linje 7, hållplats Vinkelgränd eller linje 8, hållplats Örnäsets centrum.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter. Örnäsets fritidsgård finns på snapchat: ornasets_fg

Ansvarig fritidsledare
Susanna Erkheikki

Navet hittar du på Kungsgatan 23A. Mötesplatsen är öppen tisdag-torsdag 15-20 och fredag 14-20. Navet håller öppet på helger i samband med ungdomsproducerade arrangemang eller liknande verksamhet. Är du ung mellan 16 och 20 år och vill arrangera för andra unga på Navet? Kontakta Navets verksamhetsledare.

Åk buss till Navet: Hållplats Shopping, Smedjegatan, Loet eller Luleå Busstation.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Verksamhetsledare
Mikolaj Bielak

Navet finns på:
Instagram @navetlulea Länk till annan webbplats.

Discord Länk till annan webbplats.

Regnbågscafét är en mötesplats för unga HBTQIA-personer mellan 13-20 år. Verksamheten bedrivs på Navet som du hittar på Kungsgatan 23A.

Alla aktiviteter marknadsförs på Ung i Luleås instagram @ungilulea Länk till annan webbplats..

Regnbågscaféerna är ett samarbete mellan Ung i Luleå och RFSL Luleå Norra Norrbotten.

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Ansvarig
Mikolaj Bielak

Stjärnan är en mötesplats för alla unga 13-20 år med funktionsnedsättning. Stjärnan håller till på Navet (Kungsgatan 23A) och träffas lördag eftermiddag mellan 14:00-17:00 jämna veckor. Under Stjärnans träffar kan besökarna träffa andra unga med funktionsnedsättning och själva välja vad de vill göra; skapa i skaparytan, spela spel från vårt spelbibliotek, tävla i vår arcade, spela musik i vår jamstudio, läsa böcker i vårt bibliotek eller fika något gott i fiket.⁠

Föräldrar, syskon, peppande kompisar och assistenter är självklart välkomna att följa med.

Håll koll på vad som händer på Stjärnan via Navets instagram @navetlulea. Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet: Navets lokaler är utrustade med en rullstolshiss i entrén, dörröppnare och RWC.

Viktigt att tänka på: På Navet har vi tyvärr inte personal som kan kliva in och ersätta assistenter. Den som har behov av extra stöttning bör därför ha med sig någon som kan hjälpa till. ⁠

Namnet Stjärnan är föreslaget och framröstat av besökande ungdomar.

Ansvarig
Mikolaj Bielak

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

On the go, eller OTG, är en mobil fritidsgård som möter unga där de är och arrangerar aktiviteter på olika platser runt om i kommunen. On the go utgår från Navet (Kungsgatan 23A) och rullar ut till högstadieskolor och bostadsområden med en elbil full med utrustning och material.

Genom On the go kan vi ta fritidsaktiviteterna närmare Luleås unga. Verksamheten bygger på ungas egna idéer och engagemang. Unga som vill arrangera aktiviteter kan få coachning via On the go för att gå från idé till verklighet på en plats nära dem.

Håll koll på On the go's aktiviteter via Ung i Luleås instagram @ungilulea.⁠ Länk till annan webbplats.

Ansvarig
Lisen Brännvall

Kontakt: 0920-45 30 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023