Lokaler och verksamheter för hygienisk behandling, bassängbad, undervisning, solarier

Tänker du starta en ny verksamhet eller ändra en befintlig, som sysslar med:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av stickande skärande verktyg. (Exempelvis piercing,barberare,tatuering, microneedling,fotvård)
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många. (Även badtunnor, bubbelpooler etc)
  • Undervisningsverksamhet som förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Då krävs en anmälan enligt miljöbalken innan verksamheten tas i bruk. Anmälan ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de tekniska beskrivningar som är nödvändiga, t ex ritningar. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan lämnats in hos miljö- och byggnadsnämnden om inte miljö- och byggnadsnämnden beslutar något annat. Syftet med anmälan är att nämnden ska få veta vilka tillsynsobjekt som finns i kommunen.

Mer information i faktablad

Ambulerande verksamheter

Även ambulerande verksamheter inom tidigare uppräknade grupper utan egen lokal som träffar sina kunder hemma hos kunden är anmälningspliktiga.

Anmäl din verksamhet

Krav på egenkontroll

Har du en verksamhet som är anmälningspliktig krävs vidare att du bedriver egenkontroll enligt miljöbalken.

Läs mer;

Solarier

Solarieverksamheter är anmälningspliktiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier.

Sidan uppdaterades den 9 januari 2024