PUST

Har du en idé du vill genomföra i skolan? Behöver du hjälp med pengar till detta? Projekt Under SkolTid kan sökas av vem som helst som vill göra något under skoltid för barn och ungdomar i förskolan-gymnasiet, i Luleå kommun, för max 10 000 kr.

Kriterier för att bevilja projektpengar:

  • Pengarna ska gå till projekt, något som har en början och slut, något extra man vill göra utanför obligatorisk verksamhet.
  • Högst 10 000 kr/projekt.
  • Pengarna ges till aktiviteter och dess omkostnad, ej till rena investeringar.
  • Pengarna ska användas samma termin som de är sökta.

Att notera:

Ansökan samordnas av rektor eller skolhandläggare på din skola för att undvika dubbla ansökningar för samma projekt.

Redogör för kostnaderna i projektet med exakta belopp i möjligaste mån för att pengarna ska räcka till många!

Ansökan är öppen:

Höstterminen: vecka 34, till och med vecka 36, svar fås senast i slutet av 39.

Vårterminen: vecka 51 t.o.m. vecka 2, svar fås senast i slutet av vecka 5.

Endast de som får beviljade ansökningar får svar. Loggar du in med BankID i tjänsten kan du själv se om du fått avslag.

Vid beviljade pengar

Ni tilldelas inga pengar, istället skickas fakturan direkt till oss via kommunens fakturaadress. Om fakturans belopp överstiger det beviljade beloppet, kommer faktura med överskjutande belopp att returneras till er.

På fakturan ska anges:

  • Vem som beställt
  • Projektets namn
  • Kommunens fakturaadress (Luleå kommun, box 50001, 97321 Luleå)
  • Ansvarsnummer 40610304, verksamhetsnummer 66820

Gösta Gustafsson

gosta.gustafsson@skol.lulea.se

Logga gärna in med BankID!

Ansök om PUST-pengar Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: 2021-10-06Senast uppdaterad: 2021-10-06