Oza saji ovdaskuvlii dahje astogáiggiruoktui - ansök om plats i förskola

Dás ozat saji Julevu suohkana ovdaskuvllaide ja astoáiggeruovttuide. Loga njuolggadusaid go galggat ohcat saji (deaddil dás) External link.

Oza maŋemusat guovvamánu 28 beaivvi jos siđat ovdaskuvlla borge- ja čakčamánu rájis. Oza maŋemusat borgemánu 31 beaivvi jos siđat ovdaskuvlla ođđajagi- ja guovvamánu rájis.

Váldit vuostá ohcamušaid dađi mielde miehtá jagi. Du mánnái dáhkiduvvo sadji njeallje mánus dán rájis ohcan lea ilbman. Guoská dieđusge dušše mánáide geain ii leat sadji.

Jos ovdaskuvla galgá sáhttit plánet giellaovdáneami barggu iežat mánnái de fertet ohcamis dieđihit mánát eatnigiela. Jos mánnát ságasta nationála unnitlogugiela/lea čanus nationála unnitlogugillii (sámigiella, meänkieli, suomagiella, romani chib ja jiddisch) de sus lea ovdaskuvllas riekti nannejuvvon gielladoarjagii. Namut ohcamušas de dan giela eatnigiellan. Nannejuvvon gielladoarjagii ii leat eaktun mánná galgá ságastit dahje leat máhttu dan gielas.

Don gii ozat saji vuosttas gearddi it dárbbaš sisaloggema. Jos váillahat ruoŧa persovdnanummára, dárbbašat skovi eŋgelasgillii dahje suodjaluvvon persovdnadieđuid – goaktat Mánnásuittu Bálvalusa.

Dus geas juo lea mánná čálihuvvon Julevu suohkana ovdaskuvllaide dahje skuvllaide ozat saji edWise oahppanbáikki baktu.

Loga got dáhtasuodjalanláhkaásahusa (GDPR) baktu gieđahit du persovdnadieđuid ja maid iežat rivttiid birra.

Oktavuohta:

Veahkkeguovddáš 0920-45 30 00

På svenska - Ansök om plats i förskola

Här ansöker du om plats i Luleås kommunala förskolor och fritidshem. Läs igenom reglerna när du ska ansöka om plats (klicka här External link.)

Ansök senast 31 augusti om ni önskar förskola från januari och februari. Ansök senast 28 februari om ni önskar förskola från augusti och september. Vi tar emot ansökningar löpande över året. Ditt barn garanteras plats inom fyra månader från att ansökan kommit in. Detta gäller endast barn som inte har en plats.

För att förskolan ska kunna planera det språkutvecklande arbetet för ditt barn ska barnets modersmål anges i ansökan. Om ditt barn talar/har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till förstärkt språkstöd i förskolan. Ange då detta språk som modersmål i ansökan. Barnet behöver inte kunna tala eller ha kunskaper i språket för att få förstärkt språkstöd.

Du som ansöker om plats för första gången ansöker utan inloggning. Om du saknar svenskt personnummer, behöver blankett på engelska eller har skyddade personuppgifter - kontakta Kundtjänst Barnomsorg.

Du som redan har ett barn inskrivet i Luleå kommuns förskolor eller skolor ansöker om plats via lärplattformen edWise. Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakt:

Kundcenter: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 23 January 2023