Fáhkka veahki

Visot ássit Julevus sáhttet váldit oktavuođa sosiálabálvalusain oažžut doarjaga ja veahki váttis diliin. Sáhtte leat gaskaboddasaš ekonomalaš doarjja, váttisvuohta boastutgeavahemiin dahje psyhkalaš doaibmahehttehusat. Sáhttá maid leat áššit mat gusket mánáide ja nuoraide.

Fáhkka veahki beaivi
Jus dus lea dárbu jođánis sosiála veahkkái dahje jus du ášši guoská máná ja don háliida rávvaga dahje ilmmuhit, de válddát oktavuođa Julevu gielddain 0920-45 30 00.

Fáhkka veahki eahkediid, ijaid ja basiid
Sosiála válmmasvuohta lea vuosttažin mánáide geat gillet dahje dárbbahit suoji ja maid rávesolbmuide geat eai birge ieš.

Doarjja ja fáhkkajourat
112
Diehke riŋge jus lea heahtedilli ja dárbbaha veahki dakkaviđe. Oaččut veahki das mas dárbbahat ambulánssas, buollinčáskadeamis dahje poliissas.
114 14
lea poliissa telefonnummar áššiide mat eai lea fáhkkat, ovdamearkka dihte poliisailmmuhus. Sáhtát riŋget diehke vaikko gos leat riikkas ja čatnet du lagamuš poliisaeiseváldái.

Buohccedikšoráđđeaddin 1177
Buohccedikšoráđđeaddin vástida du jearaldagaide, árvvoštallet du dárbbu veahkkái ja čujuhit du rivttes dikšovuostáiváldimii dalle go lea dárbu. Dáppe barget buohccedivššárat buori ja guhkes vásáhusain. Buohccedikšoráđđeaddin lea rabas jándora birra.

Psykiátralaš fáhkkabuohccin 0920-28 27 28
Dárbbahat go don dahje soamis du lahkosis jođánis psykiátralaš veahki de manat psykiátralaš fáhkkabuohccimii. Sis lea rabas jándora birra.

Mánáid veahkkketelefona Bris 116 111
Bris´ii sáhttá riŋget jus háliida ságastit rávesolbmuin. Ságastallan ii oidno telefovdnarehkegis.

Bris rávesolbmotelefona mánáid birra 077-150 50 50
Bris váldá vuostá ságastallamiid rávesolbmuin geat dárbbahit ságastit soapmásiin áššiin ja suruin mat gusket mánáid.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen lea našuvnnalaš doarjjatelefona dasa guhte lea gillán uhkádusa, seksuálalaš illástemiid. Lagašolbmot dahje oapmahaččat sáhttet maid riŋget. Ságastallan ii oidno telefovdnarehkegis.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19
Brottsofferjouren (rihkkumid oaffáriid joura) addá doarjaga olbmuide geat leat gillán rihkkuma, oaidnán rihkkuma dahje lea oapmahaš dahje lagašolmmoš rihkkunoaffarin.

Našuvnnalaš veahkkelinjá 020-22 00 60
Diehke sáhttá riŋget jus leat psyhkalaš heađis dahje lea iežá váttis eallindili don oaččut neavvuma ja doarjaga.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023