Dikšo- ja fuolahusaorrun

Got don it šat dovddat ahte oaččut doarjaga doaibmabijuid bokte ruovttus de lea vejolašvuohta ohcat dikšo- ja fuolahusorrumii.

Dikšo- ja fuolahusorrun lea orohat bálvalusain ja fuolahusain jándora birra ja orohat gos galggat sáhttit bissut eallima lohppii.

Juelvu diško- ja fuolahusorrumat (Luleås vård- och omsorgsboenden External link.

Ohcamuš
Jus galggat oažžut saji dikšo- ja fuolahusorrumii mii guorahallat ja váldit mearrádusa du dárbbu birra. Jus don it leat duhtavaš mearrádusain de sáhtát váidalit.

Vård- och omsorgsboende

När du inte längre känner att du får stöd och hjälp genom insatser i ditt hem så finns det möjlighet att söka till ett vård- och omsorgsboende.

Vård- och omsorgsboende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt och en bostad där du ska kunna vara kvar livet ut. Luleås vård- och omsorgsboenden.

Ansökan
För att få plats på ett vård- och omsorgsboende utreder vi och tar ett beslut om ditt behov. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023