Demeansajoavku

Olmmoš guhte skihppá demeansadávdii šaddá eanet sorjavaš iežas birrasii. Geahpidan dihte árgabeaivvi ja ipmirdit dan ođđa dili sihke buohccin ja oapmahažžan, doarjja birrasis sáhttá leat mávssolaš.

Mii addit rávvagiid, doarjaga ja gieđahallama olbmuide demeanssain ja maid sin oapmahaččaide ja bargiide.

Riŋge demeansajovkui

  • Rávvagiidda, doarjagii ja neavvumii demeansabuohccái ja oapmahaččaide.
  • Oažžut eanet dieđuid maid gielda sáhttá fállat.
  • Illmuhit oassálastit oapmahašjovkui ja logaldallamiidda. Áigumuš gávnnahemiiguin lea addit oapmahaččaide/lagašolbmuide vejolašvuođa gávnnadit iežáiguin seamma dilis, lonuhit vásáhusaid ja doarjut guhte guimmiid. Addit čiekŋalit máhtu demeansadávddaid, fuolahusa ja vuostáiváldima birra.

Demensteamet

En person som insjuknar i en demenssjukdom blir mer beroende av sin omgivning. För att underlätta vardagen och förstå den nya situationen både som sjuk och som anhörig, kan ett stöd från omgivningen vara värdefullt.

Vi finns till för råd, stöd och handledning för personer med demens samt dess anhöriga och personal.

Ring demensteamet

  • För råd, stöd och vägledning till den demenssjuke och anhöriga.
  • För att få information om vad kommunen har att erbjuda.
  • För anmälan att delta i en anhöriggrupp och föreläsningar. Syftet med träffarna är att ge anhöriga/närstående möjlighet att möta andra i samma situation, utbyta erfarenheter och stödja varandra. Ge fördjupad kunskap om demenssjukdomar, omvårdnad och bemötande.
  •  

Sidan uppdaterades den 23 January 2023