Beaivedoaibma

Beaivedoaibma lea dutnje guhte orut ruovttus ja lea demeansadávda.

Manne beaivedoaibma?
Beaivedoaimmas oaččut álo veahki ávkkálaš beaivái du beroštumiid, návccaid ja dárbbuid mielde. Dáppe lea vejolašvuohta gávnnadit iežáiguin ja dovdat oktavuođa. Beaivedoaibma galgá addit variašuvnna eallimis ja dássádaga doaimma ja vuoiŋŋasteami gaskal.

Man ládje?
Ovttas duinna ja oapmahaččain mii plánejit nu ahte du mannaleamit min luhtte dovdu dorvvolaš ja vuogas. Mii addit maid doarjaga oapmahaččaide.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är för dig som bor hemma och har en demenssjukdom.

Varför dagverksamhet?
På dagverksamheten får du hjälp till en meningsfull dag utifrån dina intressen, förmågor och behov. Här finns möjlighet att träffa andra och känna gemenskap.

Dagverksamheten ska ge variation i tillvaron och en balans mellan aktivitet och vila.

På vilket sätt?
Tillsammans med dig och en anhörig planerar vi för att besök hos oss ska kännas tryggt och trivsamt. Vi ger även anhöriga stöd.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023