De fick stipendium för sitt föredömliga arbete med barn, elever och studerande

För fjärde året i rad har stipendier delats ut för att uppmärksamma personal inom Luleå kommuns olika skolformer. Mellan 1–30 mars har det funnits möjlighet att nominera en enskild person eller arbetslag som man tycker förtjänar att uppmärksammas. Totalt kom 137 nomineringar in och nu är årets stipendiater utsedda.

Fyra stipendier har delats ut till följande;

- Avdelningen Regnbågen, Dungens förskola
- Mikael Jakobsson, kock Örnässkolan
- Yaser Nasr, Noor Al-Bawi, Ahmadzia Mohammadi, Abdallah El-Tamimi, handledare på Vuxenutbildningen
- Sven Pettersson, lärare på Luleå Gymnasieskola

Totalt får stipendiaterna dela på 20 000 kronor som kan användas till att på något sätt utveckla verksamheten inom respektive enhet.

– Vi har väldigt många engagerade medarbetare i våra verksamheter. Det är en stor glädje att dela ut stipendium till medarbetare som i sina respektive verksamheter så aktivt och engagerat arbetar med barn- och elevinflytande på ett inspirerande och lustfyllt sätt, säger Maritha Meethz, ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Utmärkelsen instiftades för att uppmärksamma personal som på ett föredömligt sätt arbetar för att barn och elever ska nå kunskapsmålen.

– Utbildning är ett lagarbete, och det är många som jobbar för våra elevers bästa och som gör ett otroligt arbete. Det är alla inkomna nomineringar ett fint kvitto på. Det känns väldigt bra att vi särskilt får uppmärksamma några föredömliga insatser varje år genom det här stipendiet, säger Fredrik Bruhn, ordförande arbetsmarknad- och gymnasienämnden.

Stipendierna delades ut under arbetsmarknads- och gymnasienämnden samt barn- och utbildningsnämndens sammanträde, där de även fick ta emot blommor och ett diplom.

Motiveringar;

Avdelningen Regnbågen, Dungens förskola: Avdelningen Regnbågen på Dungens förskola har skapat en trivsam miljö där de bekräftar varje barns rätt till en egen identitet. Genom olika projekt har de engagerat barnen i deras skapande samtidigt som de lyft fram barnens starka sidor och belyst värdet av allas olikheter. Det har stärkt barnens identitet, deras självkänsla och deras empatiska förmåga. Med små medel skapar de egna världar tillsammans med barnen, vilket gör att barnen får vara med och påverka sin dagliga miljö från idé till skapande. Avdelningen Regnbågen på Dungens förskola ger barnen trygghet, lust till lärande och utveckling, och gör ett fantastiskt arbete med barnen.

Mikael Jakobsson, kock Örnnässkolan: Mikael har genom sitt engagemang kring skolmåltider höjt kvaliteten på olika plan. Förutom att han lagar fantastiskt god mat och salladsbuffé i världsklass, engagerar han eleverna i arbetet med att skapa lunchmatsedeln. De får vara med och tycka till när han gör inköp av produkter. Mikael deltar även vid föräldrakvällar då han vill samverka med vårdnadshavare kring elevernas kostvanor. Han erbjuder näringslära med provsmakning till klasserna, lagar sushi med elever och agerar domare i mattävlingar på hemkunskapen. Mikael är en inspirationskälla för både vuxna och barn på skolan. Han gör allt för att skapa goda relationer med elever och personal och alltid med ett stort härligt leende.

Studiehandledarna: Studiehandledarna utgör en ovärderlig resurs då de bidrar till att lyfta och stödja elever med utländsk bakgrund inom Vuxenutbildningen. De skapar trygghet i elevernas studier och möjliggör för dem att ta till sig information och kunskap när språkbarriärer uppstår. Deras roll är avgörande eftersom stöd och vägledning på elevernas modersmål inte bara främjar deras utveckling i svenska språket, utan också stärker deras självförtroende och förmåga att ta till sig ny kunskap i sitt nya hemland. Studiehandledarnas engagemang är av stor vikt för både elever och personal, och bidrar positivt till hela Vuxenutbildningens verksamhet.

Sven Pettersson: Sven är en passionerad och engagerad lärare som gör samhällskunskap spännande och fängslande för sina elever. Han har genomgångar som täcker hela materialet på ett intresseväckande sätt och som ger en full förståelse för ämnet. Med sin pedagogiska, tydliga och rättvisa undervisningsstil är han en trygg punkt och mentor för många av sina elever. Sven beskrivs som en förebild som brinner för sitt ämne. Han har en stark vilja att lära ut och få sina elever intresserade, och lyckas fånga även de som vanligtvis inte alls har ett intresse för ämnet. Med sin inlevelse och engagemang har Sven vunnit stor uppskattning och respekt bland eleverna.

Kontaktpersoner:

Maritha Meethz, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, maritha.meethz@lulea,se, telefon: 0722-077973
Fredrik Bruhn, ordförande i arbetsmarknads- och gymnasienämnden, fredrik.bruhn@lulea.se, tfn: 076-147 79 81

Sidan uppdaterades den 22 maj 2024