Inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 15 maj 2024. På dagordningen står bland annat bygglov för flerbostadshus på Kronan. Totalt behandlar nämnden 8 ärenden.

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Kronan

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja Bonava Sverige AB bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Ryggsäcken 1, Kronan. Flerbostadshusen består av totalt 92 lägenheter och uppförs i 5 våningar. Gemensamhetshuset placeras på innergården och kommer att innehålla gemensamhetslokal med litet kök, bastu med dusch och omklädningsrum, RWC med dusch samt ett separat rum för plantering. Högsta tillåtna nockhöjd är 18 meter. Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot gata och torg, där även entréer ska finnas. Bilparkering löser man genom att minst 63 parkeringsplatser hyrs i ett gemensamt parkeringsgarage på fastigheten Vandraren 1. En bilparkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga placeras inom 25 meter från de tillgängliga entréerna.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats.

Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Peder Lundkvist, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, peder.lundkvist@lulea.se

Sidan uppdaterades den 8 maj 2024