Ärenden till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott 8 maj

Arbetsutskottet har 19 ärenden på bordet. Flera gäller bidrag till sommaraktiviteter som kanotskola, fotbollsskola, idrottsläger inom parasporten, Hertsö miljögård och sommarlovsaktiviteter vid Trolltjärn.

Totalt är det sex ärenden gällande pengar till olika sommaraktiviteter:

  • Luleås fotbollsallians och Luleå fotboll club föreslås få 65 kronor per deltagare i de avgiftsfria fotbollsskolorna, upp till 85 000 kronor.
  • Luleå kajakklubb och Luleå kanotpoloförening Isbrytarna föreslås få 300 kronor per deltagare, dock max 22 500 kronor, till sin kanotskola för unga i sommar.
  • Luleå parasportförening föreslås få 65 000 kronor för att genomföra Summercamp 2024, ett läger där personer med funktionsnedsättning får testa olika idrotter. Föreningen föreslås även få max 15 000 kronor ytterligare till ett ridläger under Summercamp.
  • BAIK föreslås få 130 000 kronor för sommarlovsaktiviteter vid Trollsjön, Bergnäset. Föreningen vill att Trolltjärn ska vara en mötesplats som bidrar till både social- och fysisk aktivitet.
  • Luleå barnidrottsförening föreslås få 160 000 kronor för att driva Hertsö miljögård med café under nio sommarveckor.

I övrigt på dagordningen finns en ansökan från flera studieförbund om 300 000 kronor för att finansiera Kulturstationen (före detta Musikhuset) från halvårsskiftet 2024.

Även bidragsansökan från Skådebanan gällande Kulturnatten står på agendan.

Hela dagordningen finns här. Länk till annan webbplats.

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder den 8 maj. Ärendena går vidare till kultur-och fritidsnämnden den 22 maj.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidsdirektör Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 3 maj 2024