Barn- och utbildningsnämnden sammanträder den 22 maj

Onsdagen den 22 maj klockan 8.15 sammanträder Barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun.

Nämnden kommer att behandla 7 ärenden. Bland dessa organisation och enheter i förskolan för läsåret 2024-2025, arkivtillsyn 2024, månadsrapport januari-april 2024 och delårsrapport 1 inklusive internkontroll 2024.

På sammanträdet delas även två stipendier ut till skolpersonal i Luleå som på ett föredömligt sätt arbetar med barn, elever och studerande. Medborgare, medarbetare, vårdnadshavare och elever har fått lämna in nomineringar under mars månad, och totalt har 137 nomineringar inkommit.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på våning 9 i Stadshuset.

Ärendelista: Kallelse (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner:

Helena Jensen, biträdande arbetsmarknads- och utbildningsdirektör, helena.nystrom.jensen@skol.lulea.se, telefon: 0920-45 49 55.

Maritha Meethz, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, maritha.meethz@lulea,se, telefon: 0722-077973.

 

Sidan uppdaterades den 2 maj 2024