Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 14 mars behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt sex ärenden. Bland annat ett beslut om statsbidrag till föräldrastöd.

Regeringen gör en satsning på stöd till föräldrar under 2024 som ska bidra till ökad och jämlik tillgång samt förebygga kriminalitet hos barn och unga. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har uppdraget att betala ut och följa upp satsningen på statsbidrag till kommunerna.

– Det innebär vi kan erbjuda föräldrar ett stöd som gynnar barn och unga och dessutom verkar som skydd för normbrytande beteende och kriminalitet, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Socialförvaltningen i Luleå kommun föreslår att statsbidrag om 659 500 kr rekvireras för ändamålet. Pengarna ska bland annat gå till att starta upp det digitala föräldrastödet SES samarbete efter skilsmässa, som ska förebygga at barn inte far illa vid en separation. Pengarna ska också gå till att utbilda medarbetare vid öppenvården barn och unga inom föräldrastödprogrammen COPE, Komet och CosP. Vidare ska statsbidraget gå till förstärkt stöd till familjehemsföräldrar genom föräldrastödsprogrammet Connect.

Övriga ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 14 mars 2024