Ärenden på kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott januari

På kultur-och fritidsnämndens första arbetsutskott för 2024 var nio ärenden på agendan. Till exempel togs frågor om bidrag till Luleåbiennalen, kulturgaranti till Luleås barn samt bidrag till Sunderby folkhögskola upp.

Bidrag till årets Luleåbiennal

Konstfrämjandet föreslås få 500 000 kronor för att genomföra Luleåbiennalen 2024. Biennalen är en av de största konsthändelserna i norra Sverige och involverar lokala utövare, publik, institutioner och föreningsliv, tillsammans med internationella aktörer av olika slag. 2024 pågår biennalen 2 mars till 26 maj, med arkitektur som fokus.

Kulturgaranti för Luleås barn

Arbetsutskottet föreslår även ja till att införa en kulturgaranti i Luleå, där alla barn ska få likvärdig tillgång till kultur. Garantin vänder sig till alla förskole-och skolbarn mellan 4-16 år och innebär att barnen ska få minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturgarantin beräknas kosta två miljoner kronor per år, varav en del är för transporter från och till skolorna.

– Jag är stolt över att vi i Luleå kommun lyfter kulturen och garanterar att alla barn i kommunen ges nyckeln till kultur, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Pengar till Galleri Y

Vidare föreslår arbetsutskottet att bevilja 150 000 kronor till Sunderby folkhögskola för verksamhet på deras Galleri Y. Galleriet är öppet för allmänheten och där passerar drygt 20 000 besökare och 500 grundskole- och gymnasieelever gör årligen studiebesök. Sunderby Folkhögskola har tidigare fått verksamhetsbidrag till skolans allmänna verksamhet, men nu styrs bidraget till just galleriet.

Ärendena beslutas av kultur-och fritidsnämnden den 26 januari.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 10 januari 2024