Socialförvaltningen anmäler risk för missförhållande inom hemtjänsten

En medarbetare inom hemtjänsten har vid några tillfällen agerat så att en brukare har upplevt obehag och känt sig otrygg. Det inträffade är anmält till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Medarbetaren har kommenterat en brukares klädval och uttryck sig olämpligt i samband med av- och påklädning. Det framkom efter att en anhörig kontaktat socialförvaltningen.

– Våra brukare ska känna sig trygga och ha förtroende för oss i alla lägen, medarbetaren har därför stängts av och vi har startat en arbetsrättslig utredning, säger Gabriella Lindqvist Durhan, områdeschef.

Brukaren och anhöriga är informerade. Händelsen bedöms som risk för ett allvarligt missförhållande och utreds enligt Lex Sarah.

Kontakt

Gabriella Lindqvist Durhan, områdeschef, 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024