Bok & Bild presenterar: Carl Johan De Geer, Tina Persson och Peter Moilanen

Multikonstnären Carl Johan De Geer har under sin långa karriär ständigt överraskat och provocerat. Nu kommer han till Bok & Bild för ett samtal om både sitt konstnärsskap och om den politiska konstens roll i samhället. Dessutom föreläser Peter Moilanen om hur narkotikapolitiken förändrats och den mentala hälsoinspiratören Tina Persson om att våga återta livet efter svår sjukdom.

Carl Johan De Geer – om politisk konst i dåtid och nutid

Konstnären Carl Johan De Geer har sedan början av sin långa karriär varit en av de främsta inom svenskt kulturliv som verkar i allt från bildkonst, formgivning, film, fotografi, scenografi och författande. Som en röd tråd genom allt han har gör finns hans förmåga att medvetet och omedvetet provocera, att våga vara personlig och att ständigt överraska.

Carl Johan De Geer blev efter utbildningen på Konstfack en av föregångsgestalterna för 60-talets gränsöverskridande konstnärskap och finns representerad på bland annat Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Nationalmuseum och Statens konstråd.

I samtalet, som leds av Erica Rönnbäck, får vi följa med på en resa genom Carl Johan De Geers långa konstnärskap för att slutligen landa i ett resonemang över den politiska konstens roll i dagens samhälle.

Föreläsning med Peter Moilanen om narkotikapolisens förändring globalt och i Sverige

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center (NPC), berättar i sin föreläsning om hur narkotikapolitiken har förändrats både i Sverige och utomlands. Han berättar även om hur har det gått för länderna som har legaliserat narkotikan.

Peter bemöter kunskap och statistik i olika påståenden. Skulle exempelvis gängkriminaliteten minska vid legalisering av narkotika? NPC är inte för en legalisering och föreläsningen tar inte ställning, utan ger åhöraren möjlighet att bilda sin egen uppfattning.

NPC är ett nätverk för flera organisationer, däribland Studieförbundet NBV, IOGT-NTO, Föräldraföreningen mot Narkotika, och KRIS. De jobbar med fokus på prevention och tidig upptäckt, och samverkar med aktörer som skola, socialtjänst, polis och frivilligorganisationer. Föreläsningen samarrangeras med studieförbundet NBV Norr

Tina Persson om att våga återta livet efter svår sjukdom

I föreläsningen ”En svag nyans av rosa” tar Tina Persson med åhörarna på sin bröstcancerresa och om att våga återta livet. Under resan till en ny vardag vändes rädslan till en insikt om att resan hade en större mening. En mening som Tina gärna pratar och skriver om. Hon har också valt att engagera sig i patient- och närståenderådet i Regionala cancercentrum i norr. Hon arbetar även som personlig coach och krönikör.

Föreläsningen samarrangeras med studieförbundet Vuxenskolan.

Kontakt:

Sara Diamant, projektledare Bok & Bild Luleå kommun, 070-618 40 64
Mimmi Granberg, projektledare Bok & Bild Luleå kommun 073-043 23 96

Sidan uppdaterades den 31 augusti 2023