Förslag till fullmäktige: Nya taxor Arcushallen

Nya taxor för företag samt föreningar som vill arrangera annat än sportevenemang i Arcushallen. Det föreslår kultur-och fritidsnämnden efter gårdagens möte. Förändringen skulle inte påverka idrottsverksamhet.

I november fattades beslutet att konstgräset i Arcushallen årligen ska tas upp på våren och läggas tillbaka på hösten för att möjliggöra evenemang i hallen. I samband med beslutet gavs också uppdraget att se över taxorna för att hyra hallen. Nu har kultur-och fritidsnämnden behandlat en taxa som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Förslaget innebär ingen förändrad kostnad för idrottsföreningar, utan gäller enbart evenemang som inte är sport.

Exempel på prishöjningen

Som räkneexempel skulle taxeförändringen innebära att: Ett företag som vill arrangera ett helgevenemang kan i år kosta 72 000 kronor. Med de nya taxorna skulle samma evenemang i stället kosta 82 500 kronor.

Förslaget är att de nya taxorna börjar gälla från årsskiftet samt räknas upp årligen enligt SKRs index, vilket redan görs på många av kommunens taxor.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 15 juni 2023