Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 8 juni behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt fem ärenden som går till socialnämnden för beslut 22 juni. Bland annat om hur statsbidraget för ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, har använts.

Så användes återhämtningsbonusen inom vård och omsorg 2022

Socialförvaltningen beviljades medel om drygt 4 miljoner kr från statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Pengarna fördelades mellan fem olika projekt.

Bland annat så har utvecklingen av digitala arbetssätt i hemtjänsten resulterat i framtagande av ett nytt arbetssätt och teknik för digital tillsyn. En pilot testas och kommer utvärderas under året. Arbetet med ständiga förbättringar har också koncentrerats till hemtjänsten, organisation och ledarskap har omfattats och arbetet finns beskrivet i en slutrapport.

Utöver det har även arbetet med schemaprocessen utvecklats med särskilt fokus på vård- och omsorgsboenden, bland annat har kunskapsluckor identifierats och åtgärdats. Övrig utveckling har skett inom biståndsbedömning och tillitsbaserad styrning och ledning.

Mer om detta ärende och de övriga går att läsa under

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 8 juni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00
Nina Lind, avdelningschef HR & kvalitet, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 8 juni 2023