Förlängning av anbudstid och genomförandetid för ny skola på Hertsön med tillhörande sporthall

Med hänsyn till inkomna synpunkter från leverantörer rörande att anbudstiden är alltför kort i förhållande till upphandlingens komplexitet i kombination med en kort genomförandetid, har beslut fattats att förlänga anbudstiden och därmed också genomförandetiden.

Förhoppningen är att detta ska leda till att fler anbud inkommer och i och med det få en bättre konkurrens. Dessutom ger en längre genomförandetid bättre förutsättningar för leverantörerna att under säkra arbetsförhållanden leverera en produkt med hög kvalitet.

Tyvärr kommer denna förskjutning av tidplanen innebära inflyttning i den nya skolan inför HT-26.

Beslutet har fattats i dialog mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontakt

  • Helén Wiklund Wårell, Stadsbyggnadschef 070 386 56 08
  • Ulrika Lundberg, ordförande Stadsbyggnadsnämnden 073 052 54 21
  • Maarit Enbuske, Skolchef 072 562 35 15
  • Maritha Meethz, ordförande Barn- och utbildningsnämnden 072 207 79 73

Sidan uppdaterades den 7 juni 2023