Luleå Energi vill bygga ny pelletskamin i Råneå

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås den 7 juni bevilja Luleå Energi bygglov för en pelletskamin i Råneå för att utvidga befintlig verksamhet. Totalt behandlar nämnden 11 ärenden varav 6 bygglov.

Utbyggnad/utvidgning av industriområde på fastigheten Råneå 49:1

Luleå Energi har ansökt om bygglov för en tillbyggnad av befintlig industribyggnad på fastigheten Råneå 49:1. Utbyggnaden består av en pelletskammin om cirka 93 m2, 2 silos som blir 15 meter höga, en skorsten som blir 30 meter hög, ett elfilter samt en askcontainer på 5m2. Den nya pelletspannan och askcontainern byggs ihop de andra är fristående.

Bygglov och startbesked för nybyggnad av utedass på fastigheten Innerstaden 2:1, Stensborg

Luleå kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, har ansökt om förnyat bygglov för en nybyggnad av ett utedass på ön Stensborg som ligger cirka 2,4 kilometer från centrala Luleå och är ett välbesökt område för båtägare. Utedasset blir något större än det i den tidigare beviljade ansökan och får en byggnadsarea på 6,6 m2 och en bruttoarea på 4 m2. Dasset byggs vid viken i anslutning till kommunens hamnanläggning. Utedasset planeras ha en förmultningstank och solcellsventilation.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)

Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 1 juni 2023