En alt-text

En bildtext

Hon leder arbetet med SM-veckan Luleå/Boden 2024

Sandra Ottosson har återigen fått uppdraget att projektleda Bodens och Luleås gemensamma SM-vecka 2024. Arrangemanget skulle ha ägt rum redan 2020 men ställdes in på kort varsel med anledning av pandemin.
– Det känns fantastiskt roligt att vi återigen får möjligheten att anordna ett av Sveriges största idrottsevenemang här uppe i Luleå och Boden. Det var snubblande nära förra gången och vi tar så klart med oss mycket erfarenhet från tidigare års planeringsfas. Evenemanget förenar våra fina städer Boden och Luleå ytterligare och vi blir starkare tillsammans.

Det var i februari som Riksidrottsförbundet utsåg Boden och Luleå till gemensamma värdar för SM-veckan 2024. I november öppnar ansökningsförfarandet vilket betyder att specialidrottsförbunden kan ansöka om att delta i veckan med sina SM-tävlingar.

– Det blir spännande att se vilka idrotter som ansöker den här gången. Många tror att SM-veckan främst består av skidor men det stämmer inte, alla som är anslutna till RF kan söka till att ha sina tävlingar under SM-veckan. En härlig mix av både inomhus och utomhus idrotter.

Första SM-veckan i Boden /Luleå

Det blir första gången SM-veckan arrangeras i Boden och Luleå. Både Bodens kommunchef Mats Berg och Luleås kommundirektör Anna Lindh Wikblad ser fram emot arrangemanget.

– Att Boden och Luleå gemensamt får stå värd för det här fina arrangemanget är riktigt roligt. Det blir en mötesplats där inte minst föreningslivet kommer att spela en viktig roll, säger Bodens kommunchef Mats Berg.

– SM-veckan är ett fantastiskt evenemang för både Luleå och Boden, och för hela Norrbotten. Jag hoppas på en riktig folkfest som ger ringar på vattnet för inte bara idrotten utan även för kulturlivet och besöksnäringen, säger Anna Lindh Wikblad, kommundirektör i Luleå.

Kontaktuppgifter: Sandra Ottosson, telefon: 073-0413647, sandra.ottosson@lulea.se

Foto: Josefin Wiklund/Bodens kommun

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023

Rubrik för puffar