Unikt test av miljövänliga konstgräsplaner

Kan olivkärnor och specialsand ersätta malda gummidäck på nordliga konstgräsplaner? Det ska nu testas när Luleå kommun, Lumire och Lulebo tillsammans skapar två nya fotbollsplaner på Hertsön med miljövänligt granulat. Välkommen till en pressträff för att höra mer!

Var: Hertsöns IP
När: Måndag 27 juni klockan 11.00
Deltar: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, Per Ekervhén, vd Lumire, Erik Öhrling, vd Lulebo och Julia Tornberg, student miljöteknik Luleå tekniska universitet

Konstgräsplaner innehåller ofta granulat gjort av gummidäck, en betydande källa till mikroplaster då det försvinner från planerna med regnvatten, snöröjning och spelare för att hamna i dagvattenbrunnar och omgivande natur. Runt om i Sverige testas mer miljövänliga konstgräs- och fyllnadsmaterial men den nordligaste provplanen för granulat utomhus ligger i Uppsala. Fram tills nu.

Nu anläggs två femmannaplaner på Hertsöns IP där olika granulat ska testas: Ett gjort av olivkärnor och ett av en plastbestruken sand. Luleå Tekniska Universitet kommer att analysera lakvatten från de nya planerna för att jämföra kemikalie- och mikroplastspridningen mot traditionellt konstgräs.

Utöver miljöaspekten innebär planerna även mer yta för spontanidrott för barn och unga.

Bakom projektet för ett mer hållbart idrottande står Luleå kommun, Lumire och Lulebo. Luleå tekniska universitet är även med för att forska på de nya materialen.

Välkommen till pressträffen!

Kontakt för pressträffen:
Linn Berglund Pantzare, kommunikatör Lumire, 070 -217 38 80

Kontakter för projektet:
Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86
Per Ekervhen, vd Lumire, 070-376 15 57
Erik Öhrling, vd Lulebo, 070-319 99 36

Sidan uppdaterades den 22 juni 2022