Ärenden inför socialnämndens arbetsutskott

Den 9 juni behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt sex ärenden som går till socialnämnden för beslut 23 juni. Bland annat utveckling av korttidsvården för äldre.

Förslag på förändringar inom korttidsvården

Bergvikens och Midskogens kortidsverksamheter föreslås flytta till Örnen C som byggs om och renoveras. Förslaget behandlas i socialnämnden den 23 juni 2022.

Örnen C planeras för 42 korttidsplatser med ytterligare 20 tillgängliga flexibla platser. En avdelning möjliggör även 21 platser som kan användas för framtida behov.

– Förslaget innebär större möjligheter att anpassa tillgången av platser till efterfrågan. Det blir också lättare att utveckla och planera verksamheten samt tillgodose brukares och anhörigas behov, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Socialförvaltningen har stort behov av personal och ser med förslaget inte någon övertalighet nu eller i framtiden. Korttidsvården behöver även i fortsättningen ungefär samma bemanning som idag.

Hur processen ska se ut vid den eventuella flytten är inte fastställt, inte heller hur de nuvarande korttidsplatserna på Midskogen och Bergviken ska användas i framtiden.

En tidplan upprättas under hösten 2022 under förutsättning att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 9 juni Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 7 juni 2022