Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 27 april. På dagordningen står bland annat bygglov för två nya flerbostadshus på Kronan samt bygglov för en paddelhall på Porsön. Totalt behandlar nämnden 12 ärenden.

Två nya flerbostadshus på fastigheterna Filten 1 och Bivacken 1, Kronan

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov till Boet Bostad för nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar med 225 lägenheter på fastigheterna Filten 1 samt ett flerbostadshus i 5 våningar med 130 lägenheter på fastigheten Bivacken 1.

Husen kommer att ha stående träpanel och stående träribbor på sockelvåningen. Färgen föreslås att bli i rött och ljusare träfärg. Taket kommer att vara klätt med svart papp.

Paddelhall på Porsön

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta om bygglov till Polargruppen i norr för en ny gym/paddelhall samt 45 parkeringsplatser på fastigheten Porsön 1:441. Padelhallen uppförs i två våningar. Den högre delen av byggnaden bekläds med plåt i svart, den lägre delen av byggnaden bekläds med cortensstål eller corensliknande plåt.

Bland övriga ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås utdöma byggsanktionsavgift för ett fall av påbörjande av byggåtgärder utan startbesked samt för ett fall där en lokal tagits i bruk utan slutbesked.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)


Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 25 april 2022