Förändringar när bokbussen ska nå hela kommunen

Fokus på läsfrämjande arbete, förskolor samt de grundskolor som ligger långt från ett fysiskt bibliotek. Det är nyheterna för kommunens barn-och ungdomsbokbuss. – Det innebär att tre skolor tas bort från tidtabellen och en skola läggs till, säger Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef Luleå kommun.

I takt med att Luleå växer har allt fler och större förskolor och skolor lagts till på bokbussens turlista. Fler önskar också besök av bokbussen. Nu ses bokbussturerna över för att kunna fördela servicen över hela kommunen och även få tid att jobba läsfrämjande med barn och unga.

–Vi vill nå de grundskolor som ligger utanför en femkilometersradie från ett fysiskt bibliotek, säger Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef Luleå kommun.

Ändrade busstopp

Förändringen införs till höstterminen och innebär att tre skolor; Furuparksskolan, Sunderbyskolan och Tallkronanskolan, tas bort från tidtabellen och en; Vitådalens skola, läggs till. De skolor som blir utan bokbusstopp hänvisas till närmsta fysiska bibliotek. Förskolor fortsätter få bokbussbesök som vanligt, oavsett närhet till ett bibliotek.

Sagostunder och bokcirklar

Förändringen gör också att bokbussens personal kan fokusera mer på läsfrämjande aktiviteter som bokcirkelverksamhet för grundskoleelever efter skoltid, sagostunder på förskolor och pop up-verksamhet under exempelvis läslovet.

– Vi jobbar med barns och ungas fritidsläsning och vill satsa mer på olika former av läslustskapande aktiviteter med exempelvis digitala verktyg, säger Lena Lundberg Vesterlund.

Kontakt: Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef Luleå kommun, 0920-45 36 72

Sidan uppdaterades den 21 april 2022