Förtroendevalda revisorer

Kommunrevisorerna nomineras av partierna och väljs av kommunfullmäktige. Alla partier med mandat i fullmäktige är representerade i kommunrevisionen i Luleå kommun, som därigenom har åtta kommunrevisorer.

Ledamöter

  • Kurt Hauptmann, ordförande (KD)
  • Lars Lassinantti, vice ordförande (S)
  • Anette Sundström (MP)
  • Bernt Johansson (SD)
  • Erik Lindelöf (M)
  • Folke Sundberg (V)
  • Lars Anehagen (L)
  • Ove Bucht (C)


Sidan uppdaterades den 28 februari 2023