Kultur-och fritidsförvaltningen

Jobbar för att främja kultur-och fritidslivet i Luleå.

Förvaltningschef är Patrik Bylin.

Våra verksamheter

 

Kultur och mötesplatser

Avdelningen jobbar med alla folkbibliotek samt bokbussar i Luleå och även Konsthallen i Kulturens hus och Luleås offentliga konst.

Avdelningen jobbar även med Ung i Luleå (som består av fritidsgårdarna, Navet och ungdomssamordningen) samt konferensverksamhet, evenemang och reception i Kulturens hus.

Kulturarv, skärgård och turism

Avdelningen jobbar med friluftsmuseet Hägnan, världsarvet Gammelstads kyrkstad och Visitor Center, Luleå turistcenter i Kulturens hus och Luleå skärgård.

Idrott och friluftsliv

Avdelningen jobbar med alla arenor och sporthallar, idrottsplatser, ridanläggningar och friluftsliv samt alla badanläggningar.

Stöd och utveckling

Avdelningen jobbar med administration av bidrag och lokalbokning samt förvaltningens kommunikation och marknadsföring, HR, verksamhetsutveckling, ekonomi, registratur och administration. Avdelningen jobbar även med driftservice, teknisk service (vaktmästare, ljud-och ljusteknik) samt kultur-och fritidsservice.

Kultur-och fritidsförvaltningens organisation

 

Chef för hela kultur-och fritidsförvaltningen är Patrik Bylin. Du når honom på e-post eller genom kommunens kundcenter på telefon 0920-45 30 00.

Klicka på organisationsbilden för att förstora den.

Kontakta kultur-och fritidsförvaltningen

 

Besöksadress
Kulturens hus
Skeppsbrogatan 17

Postadress
Luleå kultur-och fritidsförvaltning
971 79 Luleå

E-post lulea.kommun@lulea.se
Växel
0920-45 30 00

Kultur-och fritidsnämnden

 

Kultur-och fritidsnämndens ordförande

Evelina Rydeker (Mp), evelina.rydeker@lulea.se

Sidan uppdaterades den 11 juni 2024