Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen (tidigare Kommunstaben) består av tre sektorer: Ledning & stöd, Samhällsbyggnad & demokrati och Kommunägda bolag.

Kommunstyrelseförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för de mål och ambitioner som kommunstyrelsen har och skapar förutsättningar för framtidens Luleå genom samarbete, omtanke och nytänkande.

Förvaltningen stödjer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i deras uppdrag att styra, följa och samordna hela den kommunala verksamheten.

Förvaltningen leder och stödjer också i gemensamma frågor för kommunkoncernen inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Förvaltningschef

Det operativa arbetet i förvaltningen leds av biträdande kommundirektör Emma Breheim.

Formell förvaltningschef är Anna Lindh Wikblad som företräder kommunen i rollen som kommundirektör. Det strategiska arbetet sker via rollen som kommundirektör och är inriktat på kommunens utveckling för att styra mot kommunstyrelsens uppdrag och de kommunövergripande målen.

Ledning & stöd

Sektor Ledning & stöd leds av Emma Breheim och består av följande kontor.

 • Ekonomi
 • IT & digitalisering
 • Inköp & upphandling
 • Innovation & utveckling
 • HR
 • Kommunikation
 • Näringsliv & omvärld
 • Säkerhet & beredskap

Samhällsbyggnad & demokrati

Sektor Samhällsbyggnad & demokrati leds av Maria Nordgren och består av följande kontor.

 • Mark & exploatering
 • Detaljplan
 • Samhällsomställning
 • Kansli

Kommunägda bolag

Sektor kommunägda bolag leds av Rickard Lundmark, VD för Luleå kommunföretag AB.

Sidan uppdaterades den 29 januari 2024