Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

Bild över socialförvaltningens organisationFörstora bilden

Klicka för större bild

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadspolitiska insatser samt Luleå kommuns skolväsende, från förskola till gymnasieskola och vuxenutbildning.

Arbetsmarknad
Avdelningen hjälper människor som står utanför arbetsmarknaden genom arbetsmarknadspolitiska insatser. Det kan vara en praktik- eller utbildningsplats med målet att det ska leda vidare till ett arbete eller studier.

I avdelningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen genom flyktingmottagning, behovsanpassade utbildningar och coachning mot arbetslivet.

Här pågår flera projekt som bidrar till att inkludera människor i samhället och arbetslivet. En förutsättning för detta är en god samverkan med andra aktörer.

Integration
Här arbetar flyktingsekreterare och mottagningshandläggare med att ge praktisk hjälp i samband med att nyanlända bosätter sig i Luleå. Våra medarbetare hjälper nyanlända att ta del av kommunal service samt ger information och vägledning om det svenska samhället.

Avdelningen hjälper till med barnens introduktion till barnomsorg, förskola, skola och andra insatser för barn och ungdomar.

Skola
I Luleå finns många kommunala grundskolor. Det finns också fristående grundskolor.

Luleå kommuns skolor är öppna för alla barn och elever. Öppna för alla kulturer och individer, för alla utmaningar och för dem med unika förutsättningar. Vår skola är en skola för alla där varje barn ska kunna hitta sin plats.

Skolans uppdrag är bland de viktigaste uppdragen som finns. Vi ska föra vidare grundläggande värden som demokrati och jämställdhet, ge varje elev möjligheter att erövra kunskaper och färdigheter och ge varje människa förutsättningar att bli självständig och leva ett rikt liv.

I Luleås grundskolor går mer än 7 500 elever.

Luleå gymnasieskola är en av Sveriges största sett till antalet elever. Det finns också tre fristående gymnasieskolor i kommunen. Vi finns i Luleå centrum, i ett samlat campus uppdelat på fyra kvarter.

Vuxenutbildningen erbjuder kurser på grundläggande- och gymnasial nivå samt anpassad utbildning. Här kan man läsa olika yrkesutbildningar, yrkeshögskola och svenska för invandrare (SFI).

I Luleå finns också anpassad skola för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Det finns anpassad grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen arbetar på uppdrag från barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats. samt arbetsmarknads- och gymnasienämnden Länk till annan webbplats..

Arbetsmarknads- och utbildningsdirektör
Maarit Enbuske

Besöksadress
Luleå kommuns servicecenter, Timmermansgatan 25.
Öppet vardagar kl. 8-17.

Postadress
Box 212, 971 85 Luleå​

Epost
lulea.kommun@lulea.se

Övrigt
Kommunala och fristående grundskolor Länk till annan webbplats.
Förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.
Grundskola Länk till annan webbplats.
Gymnasieskola Länk till annan webbplats.
Vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.
Anpassad skola Länk till annan webbplats.
Luleå International School Länk till annan webbplats. (uppstart hösten 2024)

Sidan uppdaterades den 5 mars 2024