Skills

Ett IT-stöd i form av mobilapp och webbportal som ska främja progressionen för deltagare, samt öka och underlätta samarbetet inom förvaltningen.

I kombination med ett förändrat arbetssätt skapar funktionerna i Skills förutsättningar för bättre stöd i kartläggning, planering och uppföljning. Det ger ökad transparens och möjligheter för deltagaren att själv äga sin planeringsprocess.

Skills erbjuder

  • Aktivitetskalender med fysiska som virtuella aktiviteter
  • Anmälningsfunktion till aktiviteter
  • ”Min planering” med möten och de aktiviteter deltagaren anmält sig till
  • ”Min profil”, där deltagaren lägger in information om sig själv
  • Möten och mötesanteckningar
  • Möjlighet att sätta upp mål, delmål och handlingsplan
  • Dokumentuppladdning, för att spara viktiga dokument
  • Meddelandefunktion med möjlighet till video, där deltagare kan chatta med arbetsmarknadskonsult, arbetsledare och andra resurser i deltagarens nätverk.
  • Anslagstavla med ett flöde av nyheter och information för deltagaren

Skills...

...ger deltagaren möjligheten att påverka sin väg för att nå målet genom att de själva kan välja aktiviteter och göra vägval.

...ska implementeras hos samtliga befattningar som arbetar med planering av insatser och åskådliggörande av individernas progression mot mål och delmål på förvaltningen.

...går att använda via en mobilapp eller webbportal.

Kontakt

Har du frågor om Skills kan du kontakta:

Therese Ström, konsult på arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Olov Nilsson, verksamhetsarkitekt
Peter Vanhatalo, it-samordnare på arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

Ring via kommunens växel: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 13 februari 2024