Dalbo - nytt bostadsområde och verksamhetsområde

Luleå växer och med det kom behovet av ytterligare ett bostadsområden i ett stadsnära läge. Med sitt läge i anslutning till Sinksundet och Björsbyfjärden erbjuder Dalbo närhet till stadens service men också närhet till naturen och vattnet.

Förslag till nya radhus på Dalbo

Kommunen har fått in sex förslag om att få bygga radhus på området som ligger vid entrén till Dalbo. Där planeras för ca 30 radhus.

En av de sex förslagen för radhus på Dalbo. Den urbana byn - Lundqvist, Sandell Sandberg

En av de sex förslagen för radhus på Dalbo. Den urbana byn - Lundqvist, Sandell Sandberg

Samtliga villatomter är nu fördelade och sålda på Dalbo.

Bostadsområdet Dalbo omfattar inledningsvis 83 småhustomter.

Stadsnära verksamhetsområde

Dalbo har också inneburit en möjlighet att skapa ett stadsnära verksamhetsområde för mindre störande verksamhet. Här kan vi erbjuda företag en möjlighet att etablera sig i Luleå.

Vybild över arbetet med det nya verksamhetsområdet på Dalbo

Vybild över arbetet med det nya verksamhetsområdet på Dalbo

Kontakt

Arbetet drivs i projektform där Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning har huvudansvaret för samordning och projektledning.

Arbetet genomförs av entreprenören Nåiden Bygg AB.

Sidan uppdaterades den 1 november 2022