Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2020 och uppdateras fortlöpande.

Inköp ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Läs mer om policy och riktlinjer för inköp i Luleå kommun

UPPHANDLINGSPLAN 2020


Reservdelar fordon

Containers Lumire

Porslin, glas, bestick mm

Ramavtal egendomsbevakning

Tekniska konsulttjänster

Ramavtal underhåll el

Hamnfestivalen 2021

Två servrar till vår VMware-miljö inkl. support

SharePoint konsult

Spoldesinfektorer

Nytt verksamhetssystem Fastigheter (SBF)

HR system

Tillsyn och underhållsavtal biogastankstation

Elleveranser

Skattning system/formulär SOC

Autocad licenser

Fasta Biljettautomater för biljettförsäljning LLT

Partner innovationsstöd

Direktupphandling Service och reparation av medicinteknisk utrustning

Klottersanering

Direktupphandling Handledning i Funktionell Familje terapi (FFT)

Laboratorietjänster

Förfallstrafik

Livsmedelsinköp i butik

Direktupphandling "Vårt Luleå"

Ramavtal konsulttjänster IKT

Lärplattform och Elevregister

Skolskjutssystem

Digital mötesrumsteknik som tjänst

Dataförbindelser fast

Mätning kundnöjhet

System för valadministration

Juridisk databas

Trådlöst internet - IT

Bioplastpåsar Lumire

Revisionstjänster Luleå kommunföretag 2021–2025

Strategisk rådgivning på nationell, nordisk och internationell nivå

Kalibrering alkolås

Tältkoncessioner hamnfestivalen 2020

Ljud och ljus hyra

Kommunikationstjänster 2020

Inhyrning av maskiner, bodar mm


Mobil app. för att betala parkering elektroniskt

Företagsläkare kommunhälsan

Mätningstekniska tjänster

Koncession annonsbilaga hamnfestivalen

IT stöd för avdelning verksamhetsstöd på SBF

Journalsystem elevhälsan

Kommunlicenser digitala läromedel för grundskola och gymnasieskola

Hemelektronik

Ramavtal cyklar, service och reservdelar

Bädd, bad och dekoration

Trygghetslarm för personal (personlarm)

Betalkontrolltjänst


Senast publicerad: 2020-02-10Senast uppdaterad: 2020-02-11

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet