Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenadupphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Sjöledning Norra Sunderbyn - Avan

Daniel Albing

maj 2021

Flygteknikcentrum - Byte tak hangar 2 samt belysningsarbeten

Stefan Marksved

maj 2021

Uddebo Reningsverk - Rivning biotorn

Leif Widmark

maj-juni 2021

Uddebo Reningsverk - Mekanisk rening och intagsdel

Ingemar Nordström

våren 2021

Norrbottensteatern, scen 1 - Byte belysning

 

våren 2021

Råneå överföringsledning – etapp 1

Torbjörn Norén

oktober 2021

Kronanvägen

Lisa Wallgren

hösten 2021


Senast publicerad: 2021-05-04Senast uppdaterad: 2021-05-04