Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenadupphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Ny lekplats Stadsparken

David Savilahti

april 2020

Nytt badhus Hertsön

Leif Widmark

maj 2020

Fiberoptiskt områdesnät - Svartskatan, Ersnäs

Ingemar Nordström

maj 2020

Kulturens Hus - Byte beslysning bibliotek

Peter Hjälte

juni 2020

Norrbottensteatern, Scen 1 - Byte belysning

Peter Hjälte

juni 2020

Pontusbadet - Byte belysning simhall

Peter Hjälte

juni 2020

Mark- och beläggningsentreprenad

Patrik Ruumensaari

juni 2020

Hertsövägen - Ombyggnad delen Avaviksvägen-Gräsörvägen

Jan Löfgren

hösten 2020

Råneå - Överföringsledning

Torbjörn Norén

hösten 2020


Senast publicerad: 2020-05-20Senast uppdaterad: 2020-05-20

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet