Om oss

Luleå Kulturskola jobbar för att Luleås framtid, barn och unga, ska få uttrycka sig med hjälp av kultur, allt enligt Barnkonventionens intentioner. Detta är Luleå Kulturskolas verksamhet.

Kurser

Våra ämneskurser i musik bedrivs i huvudsak under dagtid på skolorna. Vi erbjuder även kurser i bild, dans, drama, media och musik samt grupper, ensembler och orkestrar på eftermiddags- och kvällstid i Kulturskolans lokaler – Barnens Kulturhus.

All vår verksamhet är avgiftsfri! Elever kan hyra vissa instrument mot en avgift.

Vi öppnar för nyansökningar i vårt nya system vid skolstart 20 augusti!

Kultur i skolan

Kulturskolan gör olika korta och långa projekt i skolorna i samarbete med skolans personal för att öka elevers måluppfyllelse. Lärare och skolpersonal väljer själva vilka projekt som är intressanta för deras klass eller elevgrupp. Vi kan också göra riktade erbjudanden till särskilt prioriterade skolor där vi fått uppdrag att satsa mera.

Här hittar du också våra erbjudanden inom hållbar utveckling.

Se projektkatalogen

Kompetensutveckling för personal

Kulturskolan anordnar proffessionell kompetensutveckling inom estetiska ämnen och hållbar utveckling, för skolpersonal. Vi skräddarsyr gärna kurser vid behov. All vår verksamhet är kostnadsfri!

Utåtriktad verksamhet

Det är viktigt för barn och unga att de får ta plats i samhället med sina tankar, känslor och idéer. Därför anordnar vi olika evenemang, föreställningar, utställningar konserter m.m. för våra elever på skolor, i konsertlokaler, på läger och resor. Kulturskolan har också i uppdrag att samverka med andra förvaltningar och aktörer och bidra till Luleås attraktivitet och tillväxt.

Skapande skola

Kulturskolans Joakim Hellgren samordnar och hjälper både skolor och kulturutövare med Skapande Skola-ansökningar och kan hjälpa skolor att komma i kontakt med professionella kulturutövare för samarbete.

joakim.hellgren@skol.lulea.se

Scenkonst

Kulturskolan köper in kultur av proffessionella kulturutövare och arrangerar föreställningar och evenemang för Luleås elever. Ansvarig för detta är Dag Lindberg.

Här är de föreställningar vi anordnar nu.

dag.lindberg@skol.lulea.se

PUST

Projekt under skoltid! Här kan vem som helst söka max 10 000 för ett projekt under skoltid, för elever i Luleå. Kulturskolans Gösta Gustafsson är ansvarig för detta.

Läs mer om PUST!

Senast publicerad: 2021-04-20Senast uppdaterad: 2021-04-20