Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2019-09-12

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-09-12

Paragrafer: §296-§303

Datum när anslaget sätts upp: 2019-09-12

Datum när anslaget tas ned: 2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson