Socialnämnden 2019-08-29

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-08-29

Paragrafer: §122-§138, varav §135-§138 sekretess

Datum när anslaget sätts upp: 2019-09-03

Datum när anslaget tas ned: 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson

Socialnämndens protokoll 2019-08-29