Anmälan till konferens fortbildning i Samverkan

Fortbildning i Samverkan inbjuder i samarbete till 2016 års bransch- och temadag.

Vi ställer den övergripande och viktiga frågan: Hur ska vi arbeta med vägledande insatser för en lyckad integration inom utbildning, arbetsliv och arbetsmarknad?

Första dagen fylls med spännande och intressanta möten med representanter från utbildare och branscher i länet.
Vi har ställt frågan, hur arbetar Ni för integration och vilka är framgångsfaktorerna?

Andra dagen kommer dels handla om Luleå tekniska universitets arbete för integration men tack vare vårt samarbete har vi fått förmånen att inbjuda Daniel Hailemariam. Han kommer både föreläsa och handleda en workshop kring arbetet med vägledande insatser för en lyckad integration.

Vid frågor kontakta
Andrea Dahlin
0920-45 49 26

Börje Lindqvist
0920-45 34 63 

  1. VÄLKOMNA!

Information om anmälan och avgift

När:12-13 oktober 2016

Plats: 12 oktober Sessionssalen, Stadshuset Luleå
13 oktober Aula, Kvarteret Lärkan, Luleå gymnasieskola

Anmälningsavgift: 700 kr i anmälningsavgiften ingår lunch på Bistro Norrland.

Sista anmälningsdag 6 oktober

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.